top of page

Poem: Mōteatea te ao, Mōteatea te pō Whenua


Toitū te whenua The land remains Ka reia ko Nuku Nuku clothes the land Ūkaipō o te whenua, Ūkaipō o te tangata Mother of the land, mother of the people Tukuna ki te waiora, tukuna ki te wai tukukiri Return to the water to replenish, to restore Kia mākona a roto, he awa nā te atua rawa To quench the thirst within, the divine river Whakapapa atu rā, whakapapa atu rā Geneology follows He iti nā Tamanui As Tamanui peaks Rēwenatia katoatia ki runga He peaks higher and higher He mea kaui te whenua, ngā awa, ngā maunga whakahī Everything connects, the land, the rivers, the mountains Rā runga te toi, ko te paki o Hewa Above the mountains crown, there is Hewa who represents a fine day Rā raro te reo whakahei o Nuku Below is Nuku’s voice Te Ūkaipō o te whenua, te Ūkaipō o te tangata She is the mother of the land, she is the mother of the people


bottom of page